!!! 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine – HYB445 Sivil Havacılık Eğitim Uygulamaları I – Ders Seçimi

Değerli Öğrencilerimiz,

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen akreditasyon çalışmaları neticesinde Üniversitemiz; hem ulusal hem de uluslararası geçerliliği olan sertifika eğitimleri düzenleyebilme yetkisi almıştır. Bu kapsamda 2019-2020 Eğitim Öğretim Güz ve Bahar dönemlerinde mezuniyet aşamasına gelen 4. sınıf öğrencilerimize “Sivil Havacılık Eğitim Uygulamaları I – II” dersleri kapsamında  sertifika eğitimleri verilmesi planlanmıştır. Eğitim sonunda elde edilecek sertifikaların istihdam sürecinde siz değerli öğrencilerimize katkı sağlaması beklenmektedir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Güz Döneminde açılması planlanan HYB445 – Sivil Havacılık Eğitim Uygulamaları I dersi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile koordineli olarak yürütüleceğinden bu dersi alacak öğrencilerin aşağıda belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir;

  • Ders kontenjanı 20 kişidir. (SHGM tarafından belirlenmiş maksimum kişi sayısıdır)
  • İlgili derse başvurular; Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde yapılmayacak olup, 16 – 18 Eylül tarihleri arasında Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine bizzat başvuru yapılması gerekmektedir.
  • Derse Kayıtlanma Kriterleri; GANO’nun %50’si (yüzlük sisteme göre) ile Havacılık İngilizcesi I ve II derslerinin not ortalamasının %50’si alınmak koşuluyla başvurular en yüksekten en düşüğe sıralanacak, listedeki ilk 20 kişi ilgili derse kayıtlanacaktır.
  • Derse kayıtlanacak adayların güncellemeleri 19 Eylül itibariyle Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olup, ayrıca ilan edilmeyecektir.
  • Ders, SHGM esaslarına göre modül bazlı yürütüleceğinden derse devam zorunluluğu olacaktır. Derslere katılım sağlanmaması durumunda ilgili modüllerin sınavlarına girilemeyecek ve sertifika alınamayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: HYB445 – Sivil Havacılık Eğitim Uygulamaları I dersi, müfredattan bağımsız olarak AKTS (Not ortalaması) hesabına katılmayacak olup, VII. yarıyıl müfredatında bulunun 30AKTS karşılığı ders seçimi yapıldıktan sonra ilave 8 saat + 5 AKTS olarak transkriptlerinizde görülecektir.

11 Eylül 2019