Kalite

Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunun kalite yönetim sistemi kapsamı “Yükseköğretim Hizmetleri” olarak belirlenmiştir.

Yüksekokulumuzun 2021-2025 Stratejik Planı doğrultusunda;

Üniversite Kalite Politikamız

Uluslararası anlamda nitelikli insan gücü üretebilmek için eğitim faaliyetleri icra etmeyi, toplumsal gelişime önder, sorunlara çözümler üreten araştırmalar gerçekleştirmeyi, Ülkemizin hedefleri için katkılar sunmayı ve kurumsal süreçleri çözüm odaklı ve sürekli iyileştirmeyi ilke benimseyen, toplam kalite yaklaşımıyla sürdürmeyi kapsamaktadır.

Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Kalite Hedefleri

Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,

 •  Paydaş memnuniyetini esas alarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı süreçlerinin gelişimini sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sağlamak,
 • Eğitim- öğretim, araştırma- geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinin uluslararası iş birlikleri çerçevesinde yürütülmesine yönelik organizasyon yapısı oluşturup, kurumumuzun ve ülkemizin uluslararası rekabet gücünü ve tanınırlığını artırmak,
 • Öğrencilerimizin burs ve yurtdışı eğitim gibi imkanlardan yararlanması için ilgili kurumların takip edilmesi ve duyurulması,
 • Akademik ve idari personel memnuniyetini artırmak için katılımcı yönetim anlayışı sergilemek,
 • Yüksekokulumuzda yapılan akademik çalışma sayısını artırmak,
 • Geri bildirim ve şikayetler için Rektörlük ile koordinasyonu sağlamak.

Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Paydaşları

 

İÇ PAYDAŞLAR

 • Rektörlük Üst Yönetimi
 • Yüksekokul Personeli
 • Öğrenciler
 • Akademik Birimler
 • İdari Birimler
DIŞ PAYDAŞLAR

 • Yükseköğretim Kurulu
 • Bakanlıklar
 • Diğer Üniversiteler
 • Yerel Yönetimler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
28 Aralık 2022
Öğrenci Destek Hattı