İşyeri Uygulaması Nihai Değerlendirme Sonuçları

Değerli Öğrencilerimiz,

İşyeri Uygulamaları nihai değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir.

İşyeri Uygulaması - Nihai Değerlendirme
14 Şubat 2022