Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

Anasayfa » Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

Mustafa Kemal YILMAZ
Doç. Dr., Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı
Bölüm Başkanı V., Hava Trafik Kontrol Bölümü
Müdür Yardımcısı, Sivil Havacılık Yüksekokulu

Eğitim: Ph.D. 2018, İstanbul Arel Üniversitesi

Araştırma Alanları: Havaalanı Yönetimi, Havaalanı ve Havayolu Operasyonları, Yer Hizmetleri Yönetimi, Havacılık Güvenliği, Havacılıkta Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri, Havacılık Psikolojisi, Havacılık Uygulamaları, Davranış Bilimleri, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim
Seçilmiş Çalışmaları: “Havacılık İşletmelerinde Vardiyalı Çalışma, Ekip Çalışması ve Çalışan Memnuniyeti” konulu doktora tezi ve kitap yazmıştır. “Fundamentals of Airport Business: A Strategic Review of Airport Business in Turkey” (2021), “Sportif Havacılık: Türkiye’deki Sportif Havacılık Faaliyetleri Üzerine Stratejik Bir Değerlendirme” (2020), “Havacılık İşletmelerinde Reklam, Bilinçaltı Reklam ve Müşteri Algısı İlişkisi” (2020) yayınlanmış kitaplarından bazılarıdır. “Havacılık İşletmelerinde E-Bakım Yönetimi” (2021), “Havayolu Şirketlerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk” (2021), “Radikal Terörizm ve Sivil Havacılık Güvenliği İlişkisi” (2021), “Havacılık Sektöründe Yer Hizmetleri Eğitimlerinin İstihdama Dönüştürülmesinde Üniversite & Sektör İşbirliği” (2021), “Havayolu Şirketlerinde E-Şikayet Yönetimi” (2019), “The Impact of Manager Behaviour on Employee Satisfaction in Airline Enterprises” (2017), “The Place of Civil Aviation in Turkish Foreign Policy as a Soft Power” (2017), “A Study on The Future of Low Cost Carrier Business Model in International Air Transportation” (2017), “Yolcu Hizmetlerinde Çalışan Memnuniyeti: Havacılık İşletmelerinde Vardiyalı Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma” (2017) yayınlanmış kitap bölümü, makale ve tebliğlerinden bazılarıdır.

Ofis: Sivil Havacılık Yüksekokulu
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2403 – 2423
Ofis Saati: Çarşamba 11.00-12.00 (Zoom)

LinkedInResearchGateGoogle AkademikYÖKSİS CV